Værdi for medarbejdere, HR-teamet og ledelse

Vores enkle løfte til ledelsen i din virksomhed er, at øget arbejdsglæde skaber en bedre bundlinje for alle.

Vores engagement-app gør det muligt for virksomheder at forbedre alle ansattes work-life-balance via engagerende vurderinger af arbejdsdagen. MoodStories giver 30 % højere deltagelsesgrad sammenlignet med traditionelle trivselsmålinger. Det betyder 30 % øget produktivitet og 50 % reduktion af personaleomsætningen.

Engagerede medarbejdere med høj arbejdsglæde er godt for bundlinjen i virksomheder

Og der er tale om markante gevinster. Efter blot tre måneders fokus på arbejdsglæde, trivsel på arbejdspladsen og medarbejderengagement er der følgende resultater:

30%

Øget produktivitet

50%

Øget kundetilfredshed

50%

Lavere personaleomsætning

30%

Færre sygedage

Kilde: Arbejdsglæde nu

MoodStories hjælper dig med at skabe lignende resultater i din virksomhed

8 gode grunde til at vælge MoodStories til jeres Human Ressource Management

Trivselsmåling så ofte du vil, og når du har behov

Trivselsmåling så ofte du vil, og når du har behov

Sjov og enkel at anvende for medarbejderne

Har flere sociale features, quizzes and muligheder for gamification

Giver medarbejderne let adgang til at adressere, hvad der er vigtigt for dem

Opfordrer både medarbejdere og ledelse til at bidrage til positiv forandring og øget trivsel på arbejdspladsen

Leverer feedback til ledelse og human ressource management-teams i realtid – og medarbejderne er naturligvis anonyme

Giver overblik så du og ledelsen kan fokusere på det, der er vigtigst for medarbejdertrivsel og arbejdsglæde

MoodStories – sjov og involverende trivselsmåling

MoodStories er en innovativ engagement-app, hvor medarbejderen har lyst til at deltage, fordi det er involverende, sjovt, relevant og motiverende. Appen giver realtime data til ledelsen om, hvor i virksomheden, det går godt og mindre godt – og den viser, hvad eller hvilke tiltag, der fungerer. Med MoodStories lytter ledelse og HR-afdeling aktivt og kan let give feedback og interagere med kolleger i app’en.

Involvering øger arbejdsglæden

MoodStories gør det let og hurtigt for medarbejdere at vurdere og ‘rate’ arbejdsdagen. Medarbejderne kan helt enkelt klikke af, hvad der gør dagen god eller mindre god. Du og ledelsen får overblik over, om det fx er kolleger, arbejdsmængde eller opgavernes indhold, der betyder noget. Og I får jeres realtime data opdelt på afdelinger og teams, som I ønsker eller har behov for.

Medarbejdernes engagement sikres dels via gamification, hvor hver enkel medarbejders vurdering af arbejdsdagen via appen, bidrager til at nå fælles mål.  Det kan fx være, at 100 vurderinger af arbejdsdagen i app’en er lig med 50 kr. til forskning i brystcancer eller julehjælp til danske familier.

Det er let at anvende Moodstories

hows your workday
what made it good
what made it bad

Feedback til medarbejdere i real-tid

App’en er hurtig og agil, hvilket gør feedback og ledelsesrutiner enkle og overskuelige. I kan reagere hurtigt på det, som ikke fungerer optimalt i jeres virksomhed. Også på information fra afdelinger, der ligger langt fra hovedkontoret eller i andre lande.

4 problematikker MoodStories tager hånd om

MoodStories adresserer fire centrale problematikker, som jeres HR-team og virksomhed givetvis er udfordret af.

Trivselsmåling i realtid og uden tidsspilde

De fleste HR-analyser er baseret på medarbejderes hukommelse og efterrationalisering. Ofte gennemfører virksomheder trivselsmåling en eller to gange årligt, og det er bedre end slet ikke at gøre det. Men data er upræcise og tager ikke hånd om den konkrete oplevede hverdag. Med MoodStories siger du farvel til statiske, ufleksible målinger og goddag til data og respons i realtid.

Forventning om agil respons fra HR-afdeling og ledelsen

Helt i tråd med den generelle trend i HR, gør MoodStories det let at decentralisere feedback og respons – samtidig med at ledelsen har overblik over medarbejdernes engagement og arbejdsglæde både globalt og lokalt.

Behov for involvering af ’digitalt indfødte’

MoodStories møder gen Z og millennials på deres vante digitale grund og sikrer, at din virksomhed og jeres ledelse er opdateret i forhold til deres forventninger om digitalt tempo og convenience – også når det handler om trivselsmåling og Human Ressource Management.

Realtidsdata skal være lette at anvende

MoodStories opsamler data anonymt og i henhold til persondataloven. Data bruges til handlingsplaner, dialog og strategier for hele virksomheden, afdelinger eller teams. Moodstories genererer et letforståeligt visuelt overblik, så du og ledelsen hele tiden er på forkant med udviklingen i medarbejderengagement og trivsel på arbejdspladsen.

Get in touch!

Let us talk