Om MoodStories

MoodStories er en app, der øger medarbejdertrivsel via engagement og involvering af medarbejderne og respons fra ledelsen i realtid. På MoodStories vurderer medarbejderne deres arbejdsdag, så ofte ledelsen ønsker det. Appen leverer information om, præcis hvilke faktorer der reelt betyder noget for arbejdsglæde, loyalitet, eNPS og antal sygedage. Med MoodStories kan mål og fælles udfordringer gamificeres, så medarbejderinvolvering øges.

MoodStories giver real-time data fra medarbejderne til ledelsen. Det kan reducere antal sygedage med 30 % og personaleomsætningen med 50 %. Trivselsmålinger øger medarbejdernes engagement og trivsel på arbejdspladsen. Dét bidrager til en positiv bundlinje og et godt arbejdsklima.

MoodStories er ejet af Orchard Micro Behavioural Change, der har vundet flere internationale priser som fx International Berlin Reloaded Award “Work Place App of The Year, Danish Design Award og ISS Global Innovation Fair.

Kontakt

Skriv til Moodstories på hello@moodstories.dk

Vores besøgsadresse er: