Sig FARVEL til målinger og HR apps der ikke engagerer! Sig GODDAG til MoodStories – verdens første intelligente video coach og real time feedback app

MoodStories er en innovativ medarbejder surveying-, dialog- og coaching platform, hvor medarbejderen har lyst til at deltage dagligt, fordi det er sjovt, relevant og motiverende. Modsat de fleste medarbejder-surveys oplever medarbejderen med MoodStories, at der bliver lyttet i den anden ende gennem flere former for feedback som fx frekvent feedback fra ledelsen og interaktion med kolleger i app’en.

Deltagelsen belønnes gennem gamification eksempelvis ved at medarbejderen med sine “workday ratings” samtidig bidrager til at nå et fælles mål, fx at støtte brystcancer research, som Estée Lauder eksempelvis har sat som et af deres mål. MoodStories indeholder adskillige små features, der gør app’en sjov at bruge for medarbejderen, eksempelvis viser baggrunden animationer af kollegaer, der giver deres sjove fortolkninger af en god/dårlig arbejdsdag i en serie af 5 billeder knyttet til de 5 smileys.

MoodStories gør det dog grundlæggende ekstremt let og hurtigt at ‘rate’ sin arbejdsdag, hvor medarbejderen enkelt kan indikere, hvad der gør dagen god eller mindre god. Dette giver realtime data til ledelsen omkring hvor i virksomheden, det går godt og mindre godt – og nogle klare indikatorer omkring, hvad der fungerer/ikke fungerer. Ledelsen engageres til at give feedback med videoer i app’en, hvilket faciliteter en agil ledelsesrutine, hvor der reageres hurtigt på det, som ikke fungerer i virksomheden.

Hvorfor vælge MoodStories?

Her er 4 problemstillinger som MoodStories bl.a. adresserer.

Årlige medarbejder-målinger

De forsvinder (eller reduceres) med introduktionen af MoodStories. Sig farvel til statiske, ufleksible målinger udført på en måde, der sjældent skaber værdi for medarbejderne og ledelsen.

Bureaukratiske HR processer

Elimineres med MoodStories som i tråd med den generelle trend inden for HR muliggør decentralisering af HR via ny teknologi og agile værktøjer.

Millennials og Generation Z

MoodStories møder de nye generationer på deres vante digitale grund, med deres forventninger om at deres arbejdsplads også tilpasser sig digitalt tempo, convenience og tankegang.

Hvordan kan man bruge data i HR?

MoodStories opsamler data anonymt (og i henhold til persondataloven) og dataen bruges aktivt til handlingsplaner, dialog og strategier inden for HR og ledelsen generelt.

Overblik

MoodStories giver din virksomhed en række features

Realtime data

MoodStories brugeren kan se egen, afdelingens og hele virksomhedens ‘mood’ over tid direkte i app’en.

Individuel look & feel

Alle MoodStories kunder får deres eget skræddersyede ‘skin’, for små såvel som store virksomheder.

Tilpasset gamification

MoodStories tilpasser graden af gamification til den enkelte virksomheds kultur og behov.

App & MoodStories Live

MoodStories er tilgængelig på flere platforme, både mobilt, web og display skærme til jeres kontor, som driver yderligere engagement.

Early warning!

MoodStories introducerer en ny routine i virksomheden, hvor ledelsen lytter til medarbejderne ofte OG reagerer/kommunikerer ofte – gennem video feed i app’en.

Android & iOS & CMS

MoodStories er selvfølgelig tilgængelig til både iPhone og Android. Derudover er CMS det værktøj der styrer jer sikkert igennem opsætning og udsendelse af målinger, spørgsmål m.m.

Get in touch!

Let us talk